• Informacje od pilęgniarki szkolnej-wszawica
     • Informacje od pilęgniarki szkolnej-wszawica

     • Objawy wszawicy

      Wszy pasożytują wyłączenie na owłosionej części skóry i żywią się krwią człowieka. Najbardziej charakterystycznym objawem wszawicy jest świąd skóry. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze. Wszy występują najczęściej za uszami i z tyłu głowy tuż nad karkiem. Obecność dorosłych osobników można zauważyć gołym okiem, wyglądają jak ziarenka sezamu. Jaja (gnidy) występują zwykle u nasady włosów. Wyglądem przypominają łupież, jednak w przeciwieństwie do niego trudno je usunąć.

      Preparaty na wesz głowową

      Preparaty przeciwko wszawicy w formie szamponów, płynów, pianek czy aerozoli dostępne są w aptekach bez recepty. Mogą zawierać w swoim składzie: permetrynę, dimetikon, cyklometikon lub mieszaninę nalewek roślinnych z kwasem octowym. Często dodatkowym składnikiem w tego typu preparatach jest związek, ułatwiający usuwanie martwych gnid przytwierdzonych do włosów.  Pojawiły się także preparaty bazujące na mieszaninie olejków eterycznych, które zaleca się stosować profilaktycznie w celu ochrony przez zarażeniem wszawicą oraz przed jej rozprzestrzenianiem się. Przy wyborze preparatu na wszy należy zwrócić szczególną uwagę dla jakiej grupy wiekowej przeznaczony jest dany preparat. Niektórych środków  nie należy stosować u małych dzieci ani kobiet w ciąży i karmiących piersią.

      Jak postępować aby kuracja była skuteczna?

      Po pierwsze – postępować zgodnie z załączoną do preparatu instrukcją

      Bardzo ważna jest prawidłowa aplikacja preparatu, w odpowiedniej ilości oraz pozostawienie go na włosach przez wskazany w instrukcji okres czasu. Zastosowanie zbyt małej ilości preparatu oraz zbyt krótka aplikacja może skutecznie osłabić działanie środka przeciw wszawicy. Koniecznie trzeba również zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące powtarzania zabiegów. Często powtarzanym w leczeniu wszawicy błędem jest zaniechanie dalszej kuracji po początkowej, szybko następującej poprawie. Bardzo charakterystyczne w takich wypadkach są szybkie nawroty wszawicy. Większość preparatów wymaga powtórzenia kuracji.

      Po drugie - wyczesywanie włosów

      Zwykle samo zastosowanie środka przeciw wszawicy nie wystarczy, trzeba jeszcze systematycznie wyczesywać wszy i ich jaja bardzo gęstym grzebieniem. Trzeba dokładnie przejrzeć włosy pasmo po paśmie. Największe skupiska można znaleźć za uszami i nad karkiem. Pozostawienie gnid może niestety spowodować nawrót choroby.

      Po trzecie – równoczesne leczenie wszystkich zarażonych osób

      Wszawica jest chorobą która niestety dość szybko się rozprzestrzenia. Dlatego w przypadku jej wykrycia bardzo ważne jest aby  jednocześnie leczyć wszystkich chorych. Jeżeli u jednego z domowników wykryto wszy trzeba koniecznie skontrolować wszystkich członków rodzinny. Jeżeli problem ten dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola czy szkoły trzeba niezwłocznie o tym poinformować o wychowawcę. Tylko takie postępowanie pozwoli  zminimalizować ryzyko powtórnego zarażenia. Rodzice wstydzą się  mówić o wszawicy i niestety właśnie dlatego problem ciągnie się miesiącami. Jeśli choć jedno dziecko będzie miało wszy, inne będą się ciągle od niego na nowo zarażać i cała kuracja straci sens.

      Po czwarte – generalne porządki

      Grzebienie, szczotki, gumki do włosów najlepiej wyrzucić. Ubrania, pościel, ręczniki, koce zaleca się wyprać w temperaturze 60 stopni lub chemicznie a następnie jeśli to możliwe wyprasować gorącym żelazkiem. Rzeczy których nie można wyprać, a którymi osoba zarażona miała bezpośredni kontakt powinno się zamknąć na 14 dni w szczelnym foliowym worku, tak aby przed ich ponownym użyciem minął cały cykl rozmnażania wszy. Starannie trzeba również odkurzyć meble, dywany a nawet fotele w samochodzie.

       

    • Jadłospis
     • Jadłospis

     • Instrukcja jak odwołać obiad ? e-Rodzic

      Regulamin Stołówki

      Bardzo prosimy o odwoływanie obiadów do  do godz.7:30.

      PONIEDZIAŁEK

      07.03.2022

      Zupa brokułowa

      Kotlet schabowy,ziemniaki,surówka

      WTOREK

      08.03.2022

      Zupa ogórkowa

      Klops w sosie pomidorowym,ryż,surówka

       

      ŚRODA

      09.03.2022

      Barszcz biały

      Potrawka chińska z ryżem

      CZWARTEK

      10.03.2022

      Krupnik

      Kiełbaski węgierskie,ziemniaki,surówka

      PIĄTEK

      11.03.2022

      Rosół z makaronem

      Kluski leniwe,surówka,kompot

     • Klasa 2a w Jump Word

     • W ramach niecodziennej lekcji wychowania fizycznego klasa 2a udała się do parku trampolin Jump Word. Jak zawsze lekcja wychowania fizycznego rozpoczęła się od rozgrzewki, a potem nie pozostało nic innego jak skakać, robić salta, zjeżdżać na pontonach, chodzić po równoważni i po prostu świrnie się bawić.

      Wycieczka klasowa do JumpWorld  to doskonała alternatywa dla  zajęć wychowania fizycznego w szkole  lub dobrze znanych atrakcji.Uczniowie klasy 2a spędzili czas przyjemne i pożyteczne : doskonale bawiąc się rozwijając sprawność fizyczną.

      Aleksandra Józwiak

      Agnieszka Osińska-Jarmul

     • Pracujemy metodą projektu w klasie 3b

     • Klasa 3b uczy się pracować metoda projektu.Stworzyliśmy niezwykłe lapnbooki.Połączyliśmy umiejętności plastyczne i techniczne z wiedzą zdobytą na zajęciach i samodzielnie zdobytą z innych źródeł.Każdy z nas potrafi wymienić najpiękniejsze miejsca na świecie i bez tchu wyliczy znanych Polaków.

      Elżbieta Szczepkowska

    • Niezbędnik
     • Niezbędnik

     •  

      1. Warszawska infolinia dla osób z Ukrainy – codziennie 8.00-20.00 tel. 505 700 701

       

      2. Informacja dla osób z Ukrainy (w tym pomoc prawna)https://tiny.pl/94rdw

       

      3. Przewodnik po polskiej szkole – po ukraińsku

      https://tiny.pl/94rc5

       

      4. Podstawowe informacje o zasadach przyjmowania do szkół i przedszkoliinfolinia i strona 19115https://tiny.pl/94r56

      a. Dzieci ukraińskie będą przyjmowane do szkoły na takich samych zasadach jak dzieci polskie.

      b. Szkoły podstawowe będą przyjmowały dzieci na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania.

      c. Szkoły ponadpodstawowe, będą przyjmowały uczennice i uczniów w miarę wolnych miejsc w placówkach.

       

      Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie – Ministerstwo Edukacji i Nauki

      https://tiny.pl/94rdz

       

      5. Wykaz koordynatorów w dzielnicach Warszawy, którzy pomagają w znalezieniu miejscaw szkole i przedszkoluhttps://tiny.pl/94rwf

       

      6. Wsparcie psychologiczne w poradniach psychologiczno-pedagogicznychhttps://tiny.pl/94r5p

       

      7. Bezpłatna opieka zdrowotnahttps://tiny.pl/94r98

       

      8. Nauka języka polskiego i ukraińskiegohttps://tiny.pl/94rd4

       

      9. Przewodnik dla osób goszczącychhttps://tiny.pl/94g7l

       

      10. Lista wiarygodnych zbiórek i akcji - Stowarzyszenie Demagoghttps://tiny.pl/9lb5d

      Dla warszawskich nauczycieli

       

      1. Webinarium dla nauczycieli: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie - nagranie

      https://tiny.pl/94rwq

       

       

      2. 17.03.2022 r. Seminarium dla nauczycieli: Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole – jak wspierać, uczyć, oceniaćhttps://tiny.pl/94rwp

       

      3. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie? – materiałyhttps://tiny.pl/94rc3

       

      4. Oferta szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, dziećmi cudzoziemskimi, dziećmi uchodźczymi w szkole - WCIES

      https://tiny.pl/94rfp

       

      5. Uczeń i uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole – materiały https://tiny.pl/94rd1

       

       

       

       

       

    • Rekrutacja do szkół i przedszkoli
     • Rekrutacja do szkół i przedszkoli

     • Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do szkoły znajdują się na stronie Biura Edukacji

      https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja

      Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

      Informacje ogólne

      Do klas I przyjmowane są:

      1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
      2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

      Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. burmistrza dzielnicy oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców[1] (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie.

      Zasady przyjęć[2]

      Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

      1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły

      Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.[3]

      Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

      1. Kandydaci spoza obwodu
       • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
       • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji[4] – nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka,
       • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
       • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy[5],
       • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

      Złożenie wniosku/zgłoszenia

      1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
      2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
      • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
      • data i godzina wydrukowania wniosku,
      • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
      • data i godzina przesłania wniosku profilem zaufanym,
      • data i godzina zatwierdzenia wniosku
      1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
      2. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
      1. wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym
      • w tym celu należy:
       • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
       • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
       • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.
      1. wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
      • w tym celu należy:
       • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
       • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.
      1. wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie
      • w tym celu należy:
       • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
       • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
      1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
       • występują do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem
        o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
       • następnie postępują jak w pkt 4 – w polu nr PESEL wpisują nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.
        Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

      Postępowanie rekrutacyjne

      1. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu[6].
      2. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów[7]. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[8].
      3. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
      4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
      5. a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

      b) zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

      W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

      • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
      • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
      • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[9]
      1. ​Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

       

      Wyniki postępowania rekrutacyjnego

      1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
      2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
      • pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
       lub
      • elektronicznie – w systemie informatycznym.
      1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

       

      Procedura odwoławcza

       

      Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

      • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły –  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
      • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

       

      Rekrutacja kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

      1. 1. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.
      2. Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny.
      3. Kopię orzeczenia składa się we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie, w przypadku podpisywania wniosku/zgłoszenia profilem zaufanym.
      • Rodzice  układają listę wybranych szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują we wniosku:
      • na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

      lub

      • na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
      1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych).
      2. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor szkoły.
      3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły wg zasad opisanych powyżej.

       

      Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej[10]

      Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

      1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
      2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
      3. uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
      4. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
      5. w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria,
       o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
       • wielodzietność rodziny kandydata,
       • niepełnosprawność kandydata,
       • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
       • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
       • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
       • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
       • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

       

      Uwaga!

      Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 1 do 9 marca 2022 r.

       

      Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru lub podpisany profilem zaufanym – najpóźniej do 9 marca (do godz. 16.00).

      Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

       

      Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym[11]

      Rodzice dzieci urodzonych w roku 2013 oraz 2014 w celu zapisania dziecka do klasy I zaznaczają w systemie rekrutacyjnym informację o odroczonym obowiązku szkolnym, następnie postępują zgodnie z instrukcją opisaną w pkt 4: „Złożenie wniosku/zgłoszenia”.

       

       

       

      [1] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

      [2] Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

      [3] Art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm)

      [4] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

      [5] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (ze zmianami).

      [6] Art. 97 § 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania;  § 2. Jednakże
      o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

      [7] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

      [8] Art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

       

      [9] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r. poz. 2407

      [10] Art. 137 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

      [11] art. 36 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

      Załączniki:

     • Solidarni z Ukrainą

     • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej  SOLIDRNI Z UKRAINĄ, Potrzebne są:kubki, talerze, sztućce jednorazowe – styropianowe,termosy, kubki termiczne,kawa, herbata,mała woda w butelkach, tubki typu kubuś dla dzieci, czekolady itpsuche ciastka, paluszki, krakersy, zupki chińskie, itp., przekąski, które można szybko przygotować i zabrać ze sobą w podróż, orzechy, bakalie, kabanosybatony energetyczne,podstawowe środki higieny osobistej i kosmetyki (np. mydło, żel pod prysznic, mokre chusteczki, chusteczki higieniczne, podpaski, wkładki, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, itp.)baterie, ładowarki do telefonów, power banki,pampersy, mleko modyfikowane dla niemowląt, jedzenie w słoiczkach dla małych dzieci, plastikowe łyżeczki do karmienia, zabawki nie zniszczone, woda utleniona, bandaże, plastry, płaszcze przeciwdeszczowe.Rzeczy przynosimy do sali 119 DO ŚRODY – pierwszy transport. O kolejnych zbiórkach będziemy informować na bieżąco.Za każdą pomoc, wsparcie dla mieszkańców Ukrainy dziękujemy!Szkolne Koło Wolontariatu.

     • Punkty informacyjne dla Ukraińców

     •  

      Przybywający Ukraińcy mogą uzyskać informacje pod numerem: +48 505 700 701, który jest głównym numerem stołecznej informacji dla uchodźców (czynny przez cały tydzień od 8:00 do 20:00), a także w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115(otwiera się w nowej karcie).

      W stolicy działają też cztery punkty informacyjne.Pierwszy z nich powstał w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54, gdzie pracują osoby posługujące się językiem ukraińskim. Można tam uzyskać informacje w sprawach: legalizacji pobytu w Polsce, wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji, porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu (w tym ochrony międzynarodowej), wsparcia psychologicznego, pomocy w znalezieniu szkoły dla dziecka, nauki języka polskiego, wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w regularnych spotkaniach i poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi. Numery telefonu do Centrum to: +48 22 648 11 11 oraz +48 604 932 969 (czynne przez cały tydzień w godzinach 8:00-20:00).

      Pozostałe punkty działają też wPałacu Kultury i Nauki (wejście od Dworca Centralnego), z dostępnym numerem infolinii: +48 22 656 64 63 oraz naDworcu Wschodnim (ul. Kijowska 20, hala główna – szklany kontener) i na Dworcu Zachodnim (al. Jerozolimskie 142) – w Punkcie Obsługi Pasażera.

      Z punktów informacyjnych do miejsc noclegowych Ukraińcy mogą dotrzeć dzięki 15 czekającym w gotowości warszawskim autobusom. Wszystkie tramwaje i autobusy od wczoraj jeżdżą udekorowane małymi flagami w barwach ukraińskich i stołecznych. Również od wczoraj mieszkańcy Ukrainy mogą korzystać w komunikacji miejskiej za darmo po okazaniu dowolnego dokumentu.

     • Pomoc Ukrainie

     • Szanowni Państwo,

      przesyłam w załączeniu materiały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dot. możliwości pobytu/legalizacji pobytu obywateli Ukrainy (język polski i ukraiński) oraz informację, tylko w języku ukraińskim, o obowiązku szkolnym dzieci.

      Proszę o dystrybuowanie tej wiedzy wśród klientów urzędu – tutaj szczególna prośba do Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz wszystkich innych, którzy takiej wiedzy poszukują.

      Ulotkę tej treści otrzymują wszyscy przekraczający granicę Polski z Ukrainą. Natomiast Ukraińcy mieszkający w Warszawie, którzy planują zorganizowanie ewakuacji swych bliskich z terenów objętych działaniami wojennymi będą tych informacji potrzebowali.

      Z poważaniem,

      Beata BoguszewskaNaczelnik delegaturyURZĄD M.ST. WARSZAWY

      Informacje dla Obywateli Ukrainy v2 ukr

      Informacje dla Obywateli Ukrainy

      Правила прийому дітей

        України в польські школи

    • Jadłospis
     • Jadłospis

     • Instrukcja jak odwołać obiad ? e-Rodzic

      Regulamin Stołówki

      Bardzo prosimy o odwoływanie obiadów do  do godz.7:30.

      PONIEDZIAŁEK

      28.02.2022

      Pomidorowa z ryżem

      Gołąbek bez zawijania,ziemniaki,surówka,kompot

      WTOREK

      01.03.2022

      Barszcz ukraiński

      Kotlet mielony,ziemniaki,surówka,kompot

      ŚRODA

      02.03.2022

      Kapuśniak z białej kapusty

      Strogonow , kasza,kompot

      CZWARTEK

      03.03.2022

      Zupa zacierkowa

      Antrykot z kurczaka,ziemniaki,surówka,kompot

      PIĄTEK

      04.03.2022

      Rosół z makaronem

      Kluski leniwe,surówka,kompot

    • Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny „Piękno niewidoczne dla oczu” 2022
     • Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny „Piękno niewidoczne dla oczu” 2022

     • Drodzy Uczniowie,

      w ramach zbliżających się obchodów Światowego Dnia Wody 2022 serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie fotograficznym pod hasłem „Piękno niewidoczne dla oczu”. Aby przystąpić do konkursu należy wykonać maksymalnie 2 zdjęcia ukazujące piękno natury, które istnieje dzięki wodom gruntowym. Temat konkursu jest bardzo szeroki i można go interpretować na wiele sposobów. Zachęcamy do głębszego zainteresowania się tematyką konkursu, aby dostrzec, że bez wód gruntowych zmieniłaby się cała otaczająca nas rzeczywistość.

      Serdecznie zapraszamy i czekamy z niecierpliwością na Wasze fotografie! W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

      Kamila Usiądek

      Aneta Ceglińska

      REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNO NIEWIDCZONE DLA OCZU” 2022 Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY

      Wody gruntowe są niewidoczne, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie.

      Poza zasięgiem wzroku, pod naszymi stopami, wody gruntowe to ukryty skarb, który wzbogaca nasze życie.

      Prawie cała płynna słodka woda na świecie to wody gruntowe…

      Wody gruntowe mogą być poza zasięgiem wzroku, ale nie mogą być zapomniane.” ~ worldwaterday.org

      W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO ŚWIATOWEGO DNIA WODY 22 MARCA 2022r. POKAŻ, JAK WODA WPŁYWA NA TWOJE ŻYCIE!

      1. Postanowienia ogólne:
      • Konkurs fotograficzny „Piękno niewidoczne dla oczu” 2022 ma charakter konkursu dzielnicowego dla uczniów ze Szkół Podstawowych na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
      • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch" w Warszawie.
      • Konkurs jest częścią projektu „PermaKultura” realizowanego przez organizatora konkursu.
      • Koordynatorami konkursu są nauczyciele Kamila Usiądek i Aneta Ceglińska.
      1. Cele konkursu:
      • Kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fotografią;
      • Propagowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy;
      • Zwrócenie uwagi na problem zagrożonych zasobów wód gruntowych;
      • Propagowanie wśród uczestników proekologicznych postaw;
      • Rozpowszechnienie obchodów Światowego Dnia Wody.
      1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
      • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 1-8 Szkół Podstawowych na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
      • Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:
      1. Klasy 1-3
      2. Klasy 4-8
      • Zdjęcia powinny być zgodne z tematem konkursu.
      • Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 2 zdjęcia w formie elektronicznej na adres mailowy: sppraca123@wp.pl tytułem wiadomości „Światowy Dzień Wody 2022”.
      • Fotografie powinny być w formacie jpg., jpeg., lub png.
      • W treści zgłoszeniowego maila powinny znaleźć się następujące informacje:

      >> Imię i nazwisko autora

      >> Klasa oraz nazwa szkoły

      >> Tytuł pracy

      1. Kryteria oceny zdjęć:
      • Zgodność z tematem i opisem konkursu,
      • Znaczenie przekazu,
      • Oryginalność, kreatywność oraz estetyka,
      • Technika wykonania.
      1. Przebieg konkursu:
      • Ogłoszenie konkursu: 21.02..2022r.
      • Przesyłanie fotografii: 21.02.2022r. – 18.03.2022r. (do końca dnia)
      • Wyłonienie laureatów i ogłoszenie wyników: 23.03.2022r.
      1. Nagrody:
      • Nagradzane są pierwsze trzy najlepsze zdjęcia w każdej z kategorii.
      • Ponadto komisja przyzna trzy wyróżnienia w każdej z kategorii.
      • Uczniowie nagrodzeni otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
      1. Postanowienia końcowe:

      Zgłaszający prace musi być autorem fotografii. W przypadku złamania regulaminu prace zostają zdyskwalifikowane bez możliwości odwołania. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie szkoły Organizatora. Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować do koordynatorów konkursu: Kamili Usiądek oraz Anety Ceglińskiej.

      Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu w parkach, lasach, zieleńcach poddając się refleksji nad tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Wody 2022 – „Wody podziemne – uczynianie niewidocznego widocznym” (Groundwater – Making The Invisible Visible).

    • Jadłospis
     • Jadłospis

     • PONIEDZIAŁEK

      21.02.2022

      Pomidorowa z ryżem

      Udzik pieczony,ziemniaki,marchewka

      WTOREK

      22.02.2022

      Zupa ogórkowa

      Gulasz z kaszą ,ziemniaki,surówka

      ŚRODA

      23.02.2022

      Zupa kalafiorowa

      Nuggetsy z kurczaka ziemniaki ,surówka

      CZWARTEK

      24.02.2022

      Barszcz ukraiński

      Spaghetti bolognese

      PIĄTEK

      25.02.2022

      Rosół z makaronem

      Naleśniki z serem,polewa jogurtowa