• Zebrania:

         

    06 września 2023 r. - zebranie w oddziale przedszkolnym

    13 września 2023 r.

    10 stycznia 2024 r.  -zebranie semestralne

    08 maja 2024 r.

     

    Dni otwarte:

    11 października 2023 r.

    08 listopada 2023 r.

    06 grudnia 2023 r . 

    06 marca 2024 r.

    10 kwietnia 2024 r.