• ROK SZKOLNY 2023/2024

       

      Rada Rodziców

       

      Przewodnicząca: Pani Justyna Górska
      Zastępca: Pani Kamila Laskowska
      Skarbnik: Pan Paweł Suwała

      Wpłaty na Radę Rodziców:
      w sekretariacie szkoły
      lub na numer konta:
      Rada Rodziców przy SP nr 87
      26 1020 1055 0000 96020445 9749

      W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

       

      Regulamin_Rady_Rodzicow_2022.pdf

      KALENDARZ_IMPREZ_I_UROCZYSTOSCI_SZKOLNYCH_.pdf