• ROK SZKOLNY 2022/23

       

      Rada Rodziców

       

      Przewodnicząca: Pani Magdalena Mitros
      Zastępca: Pan Paweł Suwała
      Skarbnik :Pan Paweł Suwała

      Wpłaty na Radę Rodziców:
      w sekretariacie szkoły
      lub na numer konta:
      Rada Rodziców przy SP nr 87
      26 1020 1055 0000 96020445 9749

      W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

       

      Regulamin_Rady_Rodzicow_2022.pdf