• ROK SZKOLNY 2021/22


      Rada Rodziców


      Przewodnicząca: Pani Magdalena Mitros
      Zastępca: Pan Mirosław Kamiński
      Skarbnik :Pan Paweł Suwała

      Wpłaty na Radę Rodziców:
      w sekretariacie szkoły
      lub na numer konta:
      SKO Rady Rodziców przy SP nr 87
      26 1020 1055 0000 96020445 9749

       

       

      Regulamin Rady Rodziców

      Plan wsparcia 2021/2022

      Wpłaty na Radę Rodziców
      – w sekretariacie szkoły